- آوای رشت - http://avayerasht.com -

گزارش تصویری نهمین جلسه علنی شورای شهر رشت

نهمین جلسه شورای شهر رشت در حالی برگزار شد که ضرورت توجه به حقوق شهروندی بهویژه بانوان و کودکان، پرداخت حقوق معوقه کارکنان شهرداری و راه اندازی مرکز پژوهش های شورا مورد تأکید قرار گرفت.

عکاس: سعید ابراهیم خانی