احکام تمدید شده عبارتند از:

امیرمسعود هراتیان، استان اصفهان

سید نعیم امامی، استان چهارمحال و بختیاری

سید میراعظم هاشمی نیا، استان فارس

محمدعلی (کیوان)محمدی، استان گیلان

غلامحسین کریمی، استان آذربایجان شرقی

اقبال عباسی، استان اردبیل

سید حمزه موسوی، استان خوزستان

همچنین مجتبی جعفری و عبدالرضا شعبانی به ترتیب به عنوان دبیران جدید استان های خراسان جنوبی و کرمانشاه منصوب شدند.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه از زحمات امین محمودی نیا و محمدرضا شعبانی دبیران سابق این حزب در استان های خراسان جنوبی و کرمانشاه تقدیر کرده است.

منبع: ندای گیلان