در جلسه دیروز شورای شهر رشت گزینه های احتمالی برای تصدی کرسی شهردار رشت اعلام شد و یکی از ۱۵ گزینه های اعلام شده ثابت قدم شهردار سابق شهر رشت بود که با استیضاح شورای چهارم شهر رشت از این سمت خداحافظی کرده بود.

آنچه که به گفته شیرزاد سخنگوی شورای شهر رشت در خبر دیروز اعلام شد، محمدعلی ثابت قدم از سوی محمد حسن علیپور یکی از اعضای شورا عنوان شده است.

در همین راستا محمدحسن علیپور عضو شورای شهر رشت در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا گفت: بنده به هیچ وجه نامی از ثابت قدم نبرده ام!

وی با بیان اینکه بسیار تعجب کردم از اینکه در خبرها بنده را برای تعرفه آقای ثابت قدم معرفی کرده‌اند، افزود: در جلسه شورای شهر دیروز با تماس تلفنی که با برخی اعضای شورا گرفته شده بود نام دکتر ثابت قدم اعلام شد.

علیپور با بیان اینکه ثابت قدم هیچ وقت گزینه بنده نبوده و نخواهد بود، گفت: بنده دکتر قلیچی را به عنوان گزینه تصدی شهرداری معرفی کردم.

وی با بیان اینکه سخنگوی شورا با هدف چنین اتفاقی را به بنده نسبت داده است، افزود: مطمئن هستم پشت سر این حرف ماجرایی نهفته است.