جلسه ۵۷ شورای اسلامی شهر رشت عصر فردا برگزار خواهد شد اما حالا ابهام بزرگی در دستور جلسه به وجود آمده است.

 شنیده ها از یک منبع آگاه حاکی از آن است که دستور جلسه فردا انتخاب شهردار است اما فاطمه شیرزاد سخنگوی شورا بررسی گزینه های تصدی شهرداری رشت را به عنوان دستور جلسه فردا اعلام کرده است.

چنانچه شنیده ها تایید شود و انتخاب شهردار دستور جلسه فردا باشد باید گفت که تناقض و ابهام بزرگی با این مصاحبه سخنگوی شورا به وجود آمده است چرا که همه به خوبی می دانیم بین بررسی گزینه های تصدی شهرداری رشت و انتخاب شهردار تفاوت بسیاری وجود دارد.

باید از اعضای شورا پرسید علت این تناقض در چه چیزی بوده است و آیا با این تغییر دستور جلسه سعی در به تعویق انداختن انتخاب شهردار وجود داشته است؟

منبع خبر : حرف تازه