عضو شورای اسلامی شهر رشت در خصوص ابهام به وجود آمده در دستور کار جلسه فردا اظهار داشت: فردا روز انتخاب شهردار رشت است.

احمد رمضانپور نرگسی تصریح کرد: با توجه به جلسه غیر علنی و رسمی هفته گذشته و مصوبه آن، فردا باید شهردار رشت معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه پیش از این جلسه فردا به عنوان جلسه انتخاب شهردار اعلام شده است افزود: رئیس جوان شورا پیش از این طی گفتگویی با صدا و سیما اعلام کرده است که شهردار رشت روز دوشنبه معرفی خواهد شد.

رمضانپور نرگسی همچنین اظهار داشت: در خصوص شیوه رای گیری و انتخاب شهردار اطلاعی ندارم. قرار بود در خصوص شیوه رای گیری هیئت رئیسه به جمع بندی برسد و در جلسه فردا این شیوه توسط رییس شورا اعلام شود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه گزینه ها همگی بومی هستند و شناخت کافی نسبت به تمام گزینه ها وجود دارد بررسی بیشتر ضرورتی ندارد و باید فردا تکلیف شهردار رشت بر اساس مصوبه جلسه گذشته و مصاحبه رئیس شورا مشخص شود.

منبع خبر: حرف تازه