اصلاح طلبان شورای شهر رشت در جلسه علنی امروز به گزینه تعرفه شده اصلاح طلبان پایبند ماندند اما در نهایت فاطمه مقیمی به جمع ۶ نفر نهایی راه پیدا نکرد. موسوی، عبدالهی، مبصر، ساغری، مقدادی و نیک فهم ۶ نفر نهایی هستند.

اصلاح طلبان شورای شهر رشت در جلسه علنی امروز به گزینه تعرفه شده اصلاح طلبان برای شهرداری پایبند ماندند.

با وجود تمامی اختلاف نظر های به وجود آمده در بین اصلاح طلبان، احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی پور و فرهام زاهد به گزینه تعرفه شده از سوی اصلاح طلبان برای شهرداری رشت رای دادند و همراه با بهراد ذاکری نام فاطمه مقیمی در برگه های رایشان نوشته شد.

آنها علاوه بر مقیمی، نام علیرضایی دیگر گزینه ذاکری را نیز در آرای خود نوشتند.

اما با وجود رای هر ۴ عضو لیست امید، فاطمه مقیمی با ۵ رای از راهیابی به جمع نفرات نهایی بازماند و علیرضایی نیز به جمع نفرات نهایی راه نیافت.

در نهایت مسعود موسوی با ۱۰ رای، حامد عبدالهی با ۹ رای، علی مبصر و رضا ساغری هر یک با ۸ رای، سینا مقدادی با ۷ رای و بهزاد نیک فهم با ۶ رای به عنوان ۶ گزینه نهایی معرفی شدند.

تصویر آرای رمضانپور، حاجی پور و زاهد به ترتیب در ادامه قابل مشاهده است:

منبع خبر : حرف تازه