جلسه یکصد و شانزدهم کمیسیون عمران و توسعه شهری با حضور رییس و اعضا، مشاوران کمیسیون و مدیران شهرداری در عمارت شورا برگزار گردید.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به روز رشت، اظهار داشت: گرامیداشت این روز باید همراه با حفظ آثار فرهنگی و اصیل رشت باشد. آثاری که هویت شهر و شهروندان رشتی است را باید به نسلهای آینده منتقل کنیم. اما امروز و مصادف با روز ملى رشت میراثى دیگر در سایه مرگ قرار گرفته است.

رضا رسولی در جلسه روز دوازدهم دی ماه کمیسیون عمران با اشاره شایعه صدور مجوز تخریب خانه زادگاه استاد هوشنگ ابتهاج بیان داشت: امیرهوشنگ ابتهاج درخشانترین ستاره بر تارک آسمان ادبیات معاصر ایران و از مفاخر شهر رشت است.
وى در خانواده اى فرهیخته و دانشمند در خانه اى در محله ى استاد سراى رشت به دنیا آمد که امروز در سه پلاک در این محله موجود است.
رسولى گفت: جالب توجه اینکه دکتر سید مجدالدین میرفخرایی، متخلص به گلچین گیلانی خالق اثر باز باران نیز پسر خاله ى استاد بوده و در همین خانه چشم به جهان گشود.
وى افزود: در اصالت مالکیت تاریخى سه پلاک ثبتى مورد بحث به خانواده هاى ابتهاج و میرفخرایى هیچ تردیدى وجود نداشته و اسناد و مدارک مالکیت متقن موجود است.
نایب رییس شوراى اسلامى شهر رشت گفت: به عنوان نماینده مردم با همه وجود در برابر تخریب خانه ابتهاج خواهم ایستاد.

رضا رسولی با اشاره به مالک این ملک و حقوق مالکانه وی اظهار نمود: مالک فعلی این ملک از خانواده های اصیل و ارزشمند رشتی هستند و بنده برای حقوق مالکانه ایشان احترام قائلم. لیکن جهت حفظ ارزشهای گرانبهای این شهر به سوی ایشان دست یاری دراز میکنم.

رییس کمیسیون عمران ادامه داد: با جناب استاندار و مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی استان نیز مذاکراتی انجام شده و این عزیزان در راستاى حفظ این اثر کاملا مصمم هستند.
رسولى تصویب طرح خانه سایه به اتفاق آراء در شوراى شهر و در نظر گرفتن ردیف بودجه ١۵ میلیارد ریالى در بودجه سال ٩٧ شهردارى رشت را نشاندهنده اراده جدى شوراى شهر رشت به ارج نهادن به جایگاه شامخ این ادیب بى بدیل معاصر دانست