مهدی رجایی شهردار لنگرود در گفتگویی(اینجا کلیک کنید) از نصب اِلمان میدان شهید نورانی شهر لنگرود با هزینه کرد ۴۵۰ میلیون تومانی خبر داد.

شنیدن چنین رقم سنگینی برای یک المان در شهر لنگرود موضوعی بسیار عجیب و قابل‌تأمل است، زیرا رجایی در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به برگزاری مناقصه جهت ساخت این المان با چنین مبلغ قابل‌توجهی نکرده است!

حال انتظار می‌رود شهردار لنگرود با توجه به سؤالات فراوانی که در خصوص چگونگی اجرای این المان شهری و نحوه تأمین هزینه آن به وجود می‌آید اسناد برگزاری مناقصه اجرای این المان با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را ارائه نماید.

ایده آل گیلان